• Да обединим усилията на
  българските учени,

  работещи в изследванията на хумусните вещества

Основна дейност на дружеството

За нас е удоволствие да бъдем част от световната научна общност по хумусни вещества. Ние сме готови да си сътрудничим с други регионални клонове на IHSS и приветстваме всякаква дейност, свързана с хумусните вещества.

Този сайт съдържа информация за Българското дружество по хумусни вещества (БДХВ) – клон на Международното дружество по хумусни вещества (IHSS). Дружеството е създадено през 1997 г. Понастоящем в БДХВ членуват 64 учени и специалисти. Индивидуалните членове на Българския клон на Международното дружество са 34. Те са от научни организациии, университети и частни фирми.

SEO

Сферата на научните интереси включва:

 • SEO

  структура, свойства, и генезис на хумусните вещества

 • SEO

  взаимодействие на хумусните вещества и тежките метали

 • SEO

  приложение на хумусните вещества за рекултивация

 • SEO

  биологична активност на хумусните вещества;

 • SEO

  технологии и производство на хумусни вещества и приложение в земеделието

 • SEO

  хумусно състояние на българските почви и др

Становище на БДХВ за опожаряяване на стърнищата

Сламата не е отпадък, а ценен продукт, който трябва да се заорава в почвата, че растителните остатъци са източник на енергия и хранителни елементи. Те поддържат управлението на биоразнообразието и създават възможности за подобряване на почвеното плодородие. Изгарянето на растителните остатъци води до намаление на почвеното органично вещество в хумусния хоризонт, а както е добре известно за образуването на хумус са нужни стотици години.

Прочети
Становище на БДХВ за опожаряяване на стърнищата

Полезни връзки