Деградация на почвите – можем ли да я управляваме?

Деградация на почвите – можем ли да я управляваме?

Уважаеми членове на Българското Дружество по Хумусни Вещества (БДХВ), на 9. 12. 2020 г. се пpоведе семинар, който беше  посветен на Световния ден на почвата, отбелязван от 2013 г.

За първи път Фирма НИК покани учени от Българското Дружество по Хумусни за участие в семинар. Те се свързаха с Председателя на БДХВ, споделяйки, че са впечатлени от активността на дружеството, организирало и провело 5 конференции. Особен интерес е направило последната от тях, проведена 16-21 Септември 2018 г. – Световна конференция с участие на 178 извесни учени от 5 континента с изследванията в областта на хумусните вещества с домакин БДХВ.

Предвиден е втори семинар през март следващата година, с участие на специалисти от дружеството, посветен на опазване на почвеното органично вещество.

Участниците в семинара разглеждат следните въпроси:

 1. Проф. д-р Екатерина Филчева – Председател на дружеството предствя дружеството – основаване и дейност; основни деградационни процес в почвите.
 2. Проф. д-р Светла Русева – разглежда  следните процеси:
  • Почва – общи понятия
  • Основни почвени функции – основа за производство на храна и биомаса; поддържане на екосистемите; фундамент за строителни дейности; исторически архив
  • Почвено-деградационни процеси – общи понятия
 • Ерозия на почвата – общи понятия; фактори (климат, почви, терен – наклон и дължина на склона, растителност); видове (водна, ветрова, иригационна, тунелна, следствие почвообработка); разпространение; основни мерки за ограничаване (агротехнически, биологически, инженерно-технически)
 • Уплътняване на почвата – общи понятия; фактори; видове (на орния слой и на подорния слой); разпространение; мерки за ограничаване.
 •  Проф. д-р Маргарита Нанкова – разглежда деградационните процеси и проблемите на почвите в Добруджа,
 • Проф. д-р Тома Шишков – разглежда сновни въпроси от Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите за периода 2020-2030 година, приета от Правителството през октомври 2020 г.

Можете да се запознаете с изложението на учените и въпроси и отговори на адрес:

Отговори на допълнителни въпроси след провеждане на семинара ще намерите във файла: Въпроси и отговори на въпросите от уебинара- Деградация на почвите.

Като Председател на БДХВ искам да изразя благодарност към проф. Русева, проф. Нанкова и проф. Шишков – членове на БДХВ, добри и уважавани колеги в дългогодишната ни съвместна научна работа, лектори в този уебинар „Деградацията на почвите – можем ли да я управляваме?“ за успешното представяне и изчерпателните отговори на поставените въпроси, както и на участниците, които зададоха много и интересни въпроси, което показа още веднаж важността на връзката наука – практика и за необходимостта от опазване на почвата като ресурс за бъдещето.