Детрит генетична същност, харектистика, ползване и значение

Детрит генетична същност, харектистика, ползване и значение

Автор: Иван Пачев
Академично издателство на Аграрен университет, Пловдив 2016