Органиката в почвата като компонент на нейното здраве.

Органиката в почвата като компонент на нейното здраве.

На 11 март 2021 със съдействието на НИК се проведе втория онлайн семинар на тема „Органиката в почвата като компонент на нейното здраве. Добрите земеделски практики за нейното опазване“. Гост лекторите  проф. Филчева и проф. Нанкова запознаха аудиторията за ползите на хумусът и процесът „хумификация“, какво означава популярното модерно понятие секвестиране на въглерода, полезните земеделски практики в обогатяването на почвата, за видовете въглерод, които различаваме в почвата, както и какво предстаяват процесите имобилизация и минерализация.

Проф. Филчева разказа малко повече за видовете почви и техния състав на хумуса. От състава на хумуса зависят до голяма степен свойствата на почвите. Когато в състава на хумуса преобладават хуминовите киселини, създават водоустойчива структура, с което се подобрява водния и въздушния режим на почвата и значително се повишава поглъщателната ѝ способност – сорбционният им капацитет.

Почвите, които съдържат повече хумус, имат по-добри агрофизични свойства – рохкав строеж, по-слаба пластичност, лесно се обработват и не се напукват силно при изсъхване. Всичко споменато по-горе определя и качеството на почвите и тяхното плодородие.

Проф. Нанкова засегната темата за Почвеното органично вещество (ПОВ) и полезните земеделски практики в обогатяването на почвата.

Според проф. Нанкова почвеното плодородие се изменя с количеството и качеството на получения добива, т.е. с изнесените хранителни вещества от почвата. За да се получи удовлетворителен за условията на годината добив, растенията трябва да се снабдяват непрекъснато през целия вегетационен период с вода и хранителни вещества. Затова накратко казано е необходимо почвата да притежава следните качества:

  • достатъчно съдържание на хранителни елементи в усвоима форма през цялата вегетация;
  • пълна подсигуреност с физиологично достъпна вода;
  • постоянен приток на кислород за поддържане дишането на корените и развитието на микроорганизмите;

Безспорно повишаване производителната способност на почвата е пряко свързана с кръговрата на веществата в природата и особено циклите на въглерода и азота. Антропогенната дейност от последните 200 години изменя баланса на веществата, води до съществена намеса в процесите на минерализация и хумификация, нарушаване дейността на почвената микробиота и други. Въглеродът в почвата, респективно хуминовите киселини и други физиологично активни вещества на почвения хумус оказват влияние върху енергетичния потенциал на растителния организъм и кибернетичния потенциал на клетките му. Освен като биорегулатори в растителните организми, въглеродът в ПОВ е основния естествен биорегулатор на почвата.

В дискусията също така бяха засегнати теми като : Утайките от ПСОВ къде се включват – в хуминови или фулво киселини? Къде се произвежда в България компост с влажност под 10 % и други важни въпроси свързани със състава на почвата?

На тези въпроси се спря представителят от МОСВ, но на някои от въпросите отговориха представителите от БДХВ.

Отговорите на въпросите, поставени от присъстващите поради недостатъчното време за представяне  , са включени в прикачен файл.