Покана за Баку 2022

Покана за Баку 2022

Уважаеми колеги, Големият приятел на БДХВ -Prof. А. Тutar, Турция, ни изпрати информация за три конференции, които ще се проведат в Баку, Азърбейджан 26 -30 октомври:

4-тa международна конференция за иновации в естествените науки и инжинерство (ICINSE2022), http://icinse2022.com/

5-та международна конференция на хумусните вещества (ITWCCST2022), https://itwccst2022.com/

6-тa международна конференция за химически науки и технологии(ITCHS2022), http://itchs2022.com/

Условията за участие, програмата и всички събития може да намерите на официалните страници на всяка конференцията!