Почвознание, агрохимия и екология

Почвознание, агрохимия и екология

 съдържа публикации от Третата Нац. Конференция с Международно участие 12-16 Септември 2011