Почвено органично вещество. Малък терминoлогичен речник

Почвено органично вещество. Малък терминoлогичен речник

Райчев Т., Е. Филчева. 2011. Почвено органично вещество. Малък
терминoлогичен речник. Изд. „Авангард Прима” ISN 978-954-323-878-1,
София, 99 стр.