При фондация „Корен“

При фондация „Корен“

Фондация“Корен“ („Root“ foundation Bulgaria ) организира седмица на компостирането 1-7 май 20211 г., която се отбелязва първата седмица на май в цял свят. У нас то бе отбелязано с различни мероприятия в София и Варна

На 02.05. в Young Caritas, София се проведоха “Почвени срещи” – 11:00-19:00 ч., които включват презентации и разговори с експерти и граждански активисти в производство на храна в земеделието, пътят на храната, хранителните остатъци и човешката роля в този процес, ноу тил системата за производство, процесът на компостиране на растителните остатъци – изисквания, условия, а също оползотворяването на хранителни и градински остатъци чрез създаване на компост, който при добавяне към почвата я прави по- плодородна за отглеждане на растения, прави храната ни по-здравословна, въздухът, който дишаме по-чист и като цяло, начинът ни на живот, по-здравословен.


Беше представена презентация за основаването и дейността на Българското Дружество по хумусни вещества (БДХВ), което обединява учени и специалисти, проявяващи интерес към хумусните вещества с различна природа и произход, (почви, въглища, седименти и органични отпадъци) в направления, почвен генезис, земеделие, градинарство, цветарство, екология, геология, география, медицина и индустрия.

Председателят на БДХВ проф. д-р Екатерина Филчева беще поканена да представи дейността на Дружеството, както и материал за Растителните остаъци – отпадък или богатство, свързан пряко с тематиката за компостирането и правилното приложение на растителните остатъци за обогатяване на почвата с хумусни вещества.. Представените материали предвикаха голям интерес и много въпроси.

Благодарим за поканата на Организаторите, както и на присъстващите –етусиазирани млади хора с интереси опазване на почвите и околната среда като цяло.

Полезни линкове:
1) Лекцията на проф. Филчева: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=522469059598595
2) Програма на събитието