Публикации за UJCR

Публикации за UJCR

Информираме всички колеги, че Universal Journal of Carbon Research,
предлага възможност за публикуване на рецензирани материали в специално безплатно издание.

Подробности и краен срок (1 декември 2022) за подаване на материалите
може да намерите в сайта:https://ojs.wiserpub.com/index.php/UJCR/

Проф. Е. Филчева, Председател на БДХВ