Сбогом Константин Чакалов

Сбогом Константин Чакалов

Колеги, на 15.04.2022 г. почина Константин Чакалов – Секретар на Българското Дружество по Хумусни Вещества, изследовател в РОМБ ООД.

Константин Чакалов .е роден на 31.08.1956 г в гр. София. Дипломира се във ВСИ през 1979 г. като Магистър по Растителна Защита и започва работа като агроном в Станцията по ягодоплодни култури в Костинброд, а по-късно като научен сътрудник в НПСК„Минералагро“, след което в НИПРОРУДА и през последните 20 г. в РОМБ“ ООД. Основните направления в научно-изследователската му работа са Приложение на природни и модифицирани зеолити в земеделието и екологията; Разработване на органо-минерални субстрати за отглеждане на растения; Разработване на хидропонни разтвори и биостимулатори за оранжерийното производство на цветя и зеленчуци; Хуминови препарати за третиране на растения; Рекултивация и възстановяване плодородието на нарушени терени и замърсени почви.

Със своите знания и опит той е бил е консултант на трима докторанти и ръководител, и участник в над 10 научни проекти, два от които с RITE, Kyoto, Japan, финансирани от Японското правителсво, един с Гърция и няколко с ФНИ, участник в много Международни форуми, автор и съавтор на 6 патента, автор на над 100 публикации.

През 2012 г. Константин Чакалов е избран за Секретар на Българското Дружество по Хумусни Вещества и с оригиналните си идеи допринесе значително за повишаване активността на БДХВ, за организиране на четири конференции, както  и на 19IHSS, за създаването на новия сайт на БДХВ.

С неговата кончината загубихме колегата, ученият, приятелят!

Проф. д-р Екатерина Филчева, Председател на БДХВ