Световен ден на почвата – 5.12.2021

Световен ден на почвата – 5.12.2021

Скъпи колеги, приятели!

За поредна година отбелязваме Световния Ден на Почвата – 5 декември!

„Почвата е ограничен, незаменим и практически невъзобновим резурс“. Като многокомпонентна биосистема, в която протичат множество важни процеси, тя представлява национално богатство и трябва да бъде съхранена!

Нека със знания и общи усилия да опазим хумусът за бъдещи поколения!

прод. Е. Филчева,
Председател на БДХВ.