Световния Ден на почвата!

Световния Ден на почвата!

Скъпи колеги, приятели!
За пореден път и тази година на 5 Декември 2023 отбелязваме Световния
Ден на почвата.


„Почвата е ограничен, незаменим и практически невъзобновим ресурс“. Като
сложна  биосистема, в която протичат множество важни процеси,тя
представлява национално богатство и трябва да бъде съхранена!

Нека със знания и общи усилия да опазим хумуса, земята  за бъдещите
поколения!

проф. Е. Филчева, Председател на БДХВ