19 Международна среща на Международното дружество по хумусни вещества

19 Международна среща на Международното дружество по хумусни вещества

19 Международна среща на Международното дружество по хумусни вещества (IHSS) “Humic Substances and their Contribution to the Climate Change Mitigation, 1621 Септември, 2018, к. к. Албена, България

Конференцията се проведе под патронажа на Министерството на земеделието, Храните и Горите, България.

178 участници от 30 страни: 154 чужденци (13 придружители) и 24 българи взеха участие в работата на Конференцията. Участваха 22 докторанти, от които 16 бяха наградени и за първи път двама  млади учени също получиха награди.

 Участниците са от 30 държави от 5 континента Australia  – 5; Austria – 1; Belgium – 1; Brazil  – 15; Bulgaria – 24; Canada  – 1; China – 8; Czech Republic  – 5; Estonia – 1; Finland – 1; France – 3; Germany  – 8; Greece – 2; Hungary – 2; Ireland – 1; Italy  – 9; Israel  – 2; Japan  – 10; Norway  – 2; Poland  – 12; Korea  – 3; Latvia – 1; Russia  – 20; Slovakia  – 2; Spain  – 11; Sweden – 3; Turkey – 1; UK – 1; Ukraine  -3; USA – 17

НАПРАВЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

  • Environmental Chemistry – Dynamics – Role of Humic Substances and Natural Organic Matter; Chemical patterns of Humic Substances and Natural OM in diverse environments Prof. Irina Perminova, Russia.
  • Water Quality – Drinking Water – Surface Waters; Ecology and biogeochemistry of dissolved organic matter in inland waters, Lars Travnik, Sweden.
  • Biotic Interactions – Toxicity – Role of Humic Substances and Natural Organic Matter Biotic Interactions and the Humic Substances in the pedosphere Prof. Yakov Kuzyakov, Germany.
  • Soil Physical Chemistry – Soil Fertility; Soil Health Management and HS Role in the Climate Change Mitigation” Prof. T. Miano, Italy.  
  • Humic based technologies – Crop production; Can humic products substantially improve ecosystem quality and economic yield? Prof. Daniel Olk, USA.
  • INV BHSS: Humic Substances – Versatile Natural Products: Properties & Applications, Prof. Ahmet Tutar, Turkey

СПОНСОРИ: IHSS, БДХВ, Balkan Plant Science; РОМБ; Агроспектър ООД; Братя Алексиеви, Национална Асоциация на зърнопроизводителите; Асоциация на зърнопроизводителите 2006; ДЗИ Генерал Тошево, ИПАЗР “Н. Пушкаров”, ИЛВ-Плевен, Велика Славова-Нива 2000.

Благодарности на: 1. На рецензентите; 2. Валентин Савов, Иво Сиромахов, Константин Чакалов, Маргарита Нанкова, Мая Стефанова, Мариана Христова, Венера Цолова, Росица Илиева, Иван Пачев, Тома Шишков, Бисер Христов, Емил Димитров, на фирма Конгреси и събития ООД, на Международното Дружество по Хумусни Вещества (IHSS).

Особени заслуги за организацията на научната екскурзия имат проф. д-р Маргарита Нанкова и хората, които помогнаха и без чиято добра воля, нямаше да се да направи почвения профил.от Агроспектър ООД, както и почвоведите проф. д-р Тома Шишков, гл. ас. д-р Емил Димитров и колегите, включени в характеристиката и анализирането му от Добруджанския Земеделски институт, Генерал Тошево – колектива на лабораторията по агрофизични и агрохимични характеристики на почвите и Павлина Николова, доц. д-р Мариана Христова, доц. д-р Милена Керчева от Институт по Почвознание, Агротехнологии и Защита на растенията „Н. Пушкаров.