Kонкурс за прием на един редовен докторант периода 2024-2026г.

Kонкурс за прием на един редовен докторант периода 2024-2026г.


Национален институт по геофизика, геодезия и география БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ обявява конкурс за прием на един редовен докторант за периода 2024-2026г. по професионално направление 4.4 Науки за Земята, научна специалност „Физическа география и ландшафтознание“ в съответствие с процедурата за...

Прочети
Световния Ден на почвата!

Световния Ден на почвата!


Скъпи колеги, приятели!За пореден път и тази година на 5 Декември 2023 отбелязваме СветовнияДен на почвата. "Почвата е ограничен, незаменим и практически невъзобновим ресурс". Катосложна  биосистема, в която протичат множество важни процеси,тяпредставлява национално богатство и трябва да бъде съхранена! Нека...

Прочети
Публикации за UJCR

Публикации за UJCR


Информираме всички колеги, че Universal Journal of Carbon Research,предлага възможност за публикуване на рецензирани материали в специално безплатно издание. Подробности и краен срок (1 декември 2022) за подаване на материалитеможе да намерите в сайта:https://ojs.wiserpub.com/index.php/UJCR/ Проф. Е. Филчева, Председател на БДХВ

Прочети
Покана за Баку 2022

Покана за Баку 2022


Уважаеми колеги, Големият приятел на БДХВ -Prof. А. Тutar, Турция, ни изпрати информация за три конференции, които ще се проведат в Баку, Азърбейджан 26 -30 октомври: 4-тa международна конференция за иновации в естествените науки и инжинерство (ICINSE2022), http://icinse2022.com/ 5-та международна...

Прочети
При фондация „Корен“

При фондация „Корен“


Фондация"Корен" ("Root" foundation Bulgaria ) организира седмица на компостирането 1-7 май 20211 г., която се отбелязва първата седмица на май в цял свят. У нас то бе отбелязано с различни мероприятия в София и Варна На 02.05. в Young Caritas,...

Прочети
Сбогом Константин Чакалов

Сбогом Константин Чакалов


Колеги, на 15.04.2022 г. почина Константин Чакалов - Секретар на Българското Дружество по Хумусни Вещества, изследовател в РОМБ ООД. Константин Чакалов .е роден на 31.08.1956 г в гр. София. Дипломира се във ВСИ през 1979 г. като Магистър по Растителна...

Прочети