Какво е хумус и групи хумусни киселини


Мъртвата органична материя е източник за образуването на хумус. Ежегодно на Земята се образуват около 230 Mt сухо органично вещество с натрупана енергия 10-ки пъти повече отколкото ни дават всички енергийни източници заедно на планетата. Ежегодно в почвата постъпва: растителна...

Прочети

Роля и екологични функции на органичното вещество в почвите


Количеството на органично вещество и спецификата на хумусната система определят:  биологичния кръговрат на хранителните елементи в почвата; физични свойства и структурообразуване; възможности за възстановяване на продуктивните и екологични функции на почвата; източник на физиологично-активни вещества  витамини, полифеноли, хинони, които стимулират развитието на растенията...

Прочети