проф. д-р Лиляна Юрукова

Ime : доц. д-р Лидия Петрова

Ime : доц. д-р Антоанета Арсова

Ime : Проф. д-р Китка Йорова-Димитрова

Ime : assoc. prof. dr. Krasimir Hristov Trendafilov

Ime : assoc. prof Rosica Stoyanova Ilieva

Ime :

int(5)
Почвеното органично вещество и плодородието на почвите в България 2014
Почвеното органично вещество и плодородието на почвите в България 2014

i: /0/

Почвеното органично вещество и плодородието на почвите в България 2014


Read more
Еcology and Future
Еcology and Future

i: /1/

Еcology and Future


Journal of Ecological Science “Еcology and Future”, 2, 3-4. 2003. BHSS – conference’03 “Humus Substances and the Environment”. Second National conference with International Participation, 17-19 September, Borovetz, Bulgaria

Read more
Почвеното органично вещество и плодородието на почвите в България
Почвеното органично вещество и плодородието на почвите в България

i: /2/

Почвеното органично вещество и плодородието на почвите в България


Read more
Черноземите в България
Черноземите в България

i: /4/

Черноземите в България


Read more

i: /5/


Read more