Характеристика и на почвите в България по съдържание, състав и запаси на органичнo вещество. Групиране на почвите в България.

Характеристика и на почвите в България по съдържание, състав и запаси на органичнo вещество. Групиране на почвите в България.

Екатерина Филчева. 2007
ISBN 978-954-8702-11-9.
Рекламно-издателска къща “Минерва, стр.191.